Voetreflexologie effectief bij ADHD en Dyslexie

Voetreflexologie effectief bij ADHD en Dyslexie

Uit ervaring blijkt dat het behandelen van kinderen met ADHD en Dyslexie met behulp van voetreflexologie in veel gevallen een enorm goed resultaat geeft. Soms zie je kinderen binnen een aantal weken al daadwerkelijk veranderen. Voetreflexologie spoort blokkades in het lichaam op. Het ontspant en ontgift het lichaam. Het geeft een gevoel van rust en de stress vermindert. Voetreflexmassage kan positieve invloed uitoefenen op de samenwerking van beide hersenhelften. Het helpt zowel volwassenen als kinderen met ADHD en/of Dyslexie. at is het effect:

 • Ontspanning. Deze kinderen zijn, door hun ‘stoornis’ en door de vaak negatieve benadering uit de omgeving, heel gestrest. Dit zorgt voor een negatieve spiraal.
 • Positieve aandacht.
 • Ontgiften van het lichaam. (Door een zware metaalbelasting of minder voedbare voeding kunnen er afvalstoffen in het lichaam ophopen die als gevolg hebben dat het lichaam en de geest niet meer ‘normaal’ kunnen functioneren.) 
 • Heeft invloed op het functioneren van de hersenen via het behandelen van de hersenzones. Dit werkt harmoniserend op de beide hersenhelften. 
 • Bij ADHD geeft een combinatie van een aangepast voedingspatroon en voetreflex vaak een zeer goed resultaat.

De behandeling 

De behandeling is een samengesteld ‘pakket’ en bestaat uit een combinatie van:

 • Voetreflexbehandeling.
 • Voedingsadvies
 • Indien gewenst oefeningen.
 • Voor de ouders enkele eenvoudig aan te leren massagegrepen om meer/anders in contact te komen met hun kind en de behandeling zelf voort te zetten, bij goed resultaat.

Bovenstaand behandelpakket heeft tot doel de symptomen te verminderen en zo de algemene toestand te verbeteren. Bovendien om de ouders te leren om op een andere wijze opnieuw of anders in contact te komen met hun kind.

Eenmaal in de week gedurende 6 weken vindt de behandeling plaats. Daarna wordt de behandeling geleidelijk afgebouwd. De duur van de afbouw is afhankelijk hoe snel het kind/volwassene op de behandeling, het voedingsadvies en de oefeningen reageert. Tevens maak ik gebruik van verschillende technieken zowel westers als chinees gericht. Dit kan in de vorm zijn van een hoofd-nek-schoudermassage of de Breuss massage.

 • Voetreflexologie is een ondersteuning om de klacht te verminderen of geheel te laten verdwijnen. Bovenstaande adviezen wel in acht nemend.
 • Het is geen vervanging van de reguliere geneeskunde. 
 • Kinderen worden door mij altijd onder begeleiding van een ouder/verzorger/vertrouwenspersoon behandeld.